Justitie fara secrete
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
::  Home  ::  Forum  ::  Stiri juridice  :: 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Spete

Cele mai citite spete in ultima saptamana
Ultimele spete adaugate
Cele mai bune spete

Contract de vanzare-cumparare. Pret.


AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Invocarea conditiei potestative simple si pure. Data publicarii: 2003-06-01
Tematica: Comercial
Nota: 0

Contract de vanzare-cumparare. Pret.

Invocarea conditiei potestative simple si pure.

Reclamanta S.C. ?M.G.? ? S.R.L. Bucuresti a chemat in judecata pe parata R.A.L.N. Bucuresti (in prezent C.N.R. S.A. Bucuresti), solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa o oblige pe parata la plata sumei de 211.684.920 lei, refuzata nejustificat la plata, plus penalitati de intarziere in decontare, in suma de 128.407 lei, si cheltuieli de judecata, in cuantum de 10.016.840 lei.
Reclamanta a aratat ca a incheiat cu parata contractul de vanzare-cumparare nr.70/23.12.1994, in temeiul caruia a livrat acesteia marfa din import la pretul de 1.778 U.S.D./tona, si ca, prin conventie, partile au stabilit ca, ulterior datei de 31.12.1994, vanzatoarea sa poata majora pretul cu respectarea conditiilor prevazute la art.4 din contract, cumparatoarea avand posibilitatea sa accepte sau nu noul pret, in aceasta ultima ipoteza, urmand a se rezilia contractul.
Vanzatoarea a comunicat cumparatoarei, cu 15 zile anterior intrarii in vigoare a pretului majorat, noul pret (2248 U.S.D./tona), iar aceasta din urma, in loc sa comunice ca nu este de acord sa i se livreze marfa la un pret majorat fata de cel mentionat in comanda, o primeste, o foloseste si achita pretul pe care l-a considerat ca ar fi aplicabil, fara a tine seama ca, anterior refuzurilor de plata, a emis o comanda, prin care a solicitat livrarea unei cantitati de 60 tone marfa, la pretul majorat.
Prin sentinta civila nr.3.224/1998, Tribunalul Bucuresti ? sectia comerciala a admis actiunea asa cum a fost formulata si, in consecinta, a obligat parata sa plateasca reclamantei suma de 211.684.920 lei, echivalentul a 24.774 U.S.D., reprezentand diferenta de pret neachitata, si 128.407.101 lei, penalitati de intarziere in plata.
Prin aceeasi sentinta, parata a mai fost obligata si la plata cheltuielilor de judecata, in cuantum de 10.066.840 lei.
Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca, din moment ce parata nu a formulat obiectiuni cu privire la pretul majorat, ci, dimpotriva, a emis si o comanda, in care a indicat acest pret, pe care l-a si achitat, aceasta a achiesat la pretul majorat, astfel ca nu se mai putea prevala ulterior de conditia prevazuta la art.4 din contract, pentru a justifica refuzul sau de plata, dupa ce, anterior achitase o parte din marfa la acest pret.
Impotriva sentintei civile nr.3.224/1998 a Tribunalului Bucuresti a declarat apel parata.
In motivarea apelului, aceasta a aratat, in esenta, ca prima instanta a pronuntat sentinta fara a tine seama de vointa partilor, asa cum este concretizata in contractul nr.70/1994, respectiv art.4 si 13, in sensul ca pretul nu poate face obiectul acordului de vointa.
Se arata ca motivarea instantei, legata de existenta unei achiesari tacite din partea ei, este contrazisa de materialul probator administrat in cauza.
De asemenea, se arata ca exista contradictie intre situatia de fapt retinuta de instanta si motivarea sentintei, precum ca vanzatorul nu avea obligatia de a produce dovada majorarii costurilor de fabricatie la producator, intimata-reclamanta nefacand dovada indeplinirii conditiei prevazute in art.4 din contract, iar motivarea bazata pe existenta conditiei potestative simple, care afecteaza pretul practicat de vanzator ulterior datei de 31.12.1994, este complet nefondata.
Apelul nu este fondat.
Relatiile dintre parti au avut la baza contractul de vanzare-cumparare si comenzile paratei.
Potrivit art.4 din contract, partile au stabilit ca, pana la 31.12.1994, pretul produselor contractate este de 3.200.000 lei/tona, la cursul de schimb de pana la 1.800 U.S.D., adica 1.778 U.S.D./tona.
Pentru perioada urmatoare datei de 31.12.1994, partile au conventi ca orice modificare a pretului va fi notificata cumparatorului, cu minim 15 zile inainte de data la care modificarea va avea loc, si isi va produce efecte numai daca s-au majorat anumite costuri de fabricatie.
S-a mai stabilit ca vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica pretul in functie de alte cheltuieli pe care este obligat sa le faca, in cazul unor majorari de taxe sau de comision vamal.
Rezulta ca, dupa 31.12.1994, partile au convenit un pret determinabil.
Din probele dosarului rezulta ca livrarile facute dupa 31.12.1994 au fost primite de parata apelanta la pretul stabilit si notificat de reclamanta intimata (la care a achiesat).
Sustinerile apelantei ca pentru preturile stabilite nu s-a facut dovada structurarii noului pret de catre reclamanta, nu poate fi retinuta, intrucat o asemenea clauza contractuala nu exista, pe de o parte, iar pe de alta parte, nu a facut dovada ca a cerut vanzatoarei reclamante acest lucru.
De altfel, parata-apelanta a facut o parte din plata la preturile indicate de reclamanta-intimata in facturi, pentru ca apoi, in mod nejustificat, sa practice refuzuri de plata.
In legatura cu sustinerea apelantei, privind existenta conditiei potestative simple si pure, suspensive de executare, aceasta nu poate fi retinuta, deoarece o atare conditie priveste insusi contractul si nu modalitatea de convenire a modificarii pretului pentru lucrarile viitoare.

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia comerciala, decizia nr.412/1999
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania

Alte spete

Restituirea cauzei la procuror - decizia nr. 2342 din 11 noiembrie 1992
Contract de credit - Decizie nr. 1043 din 27 iunie 1996
Asigurare contractuala de bunuri sau de raspundere civila -
Contract de vanzare-cumparare - Decizie nr. 78 din 14 februarie 1995
CONTRACT DE INCHIRIERE A UNEI LOCUINTE - decizia nr.2241/2000
Conventii de credit - Decizie nr. 246 din 27 aprilie 1995
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE - decizia nr.1236/2000
Sediul principal al societatii comerciale - Decizie nr. 309 din 16 mai 1995
Contract de locatie de gestiune - Decizie nr. 330 din 23 mai 1995
Masuri asiguratorii. - Decizie nr. 396 din 13 iunie 1995
Contract de prestatii de servicii - Decizie nr. 447 din 22 iunie 1995
Dobanda comerciala si bancara - Decizie nr. 479 din 29 iunie 1995
Contract de credit. Producatori agricoli.
Contract de prestari servicii. Clauza penala.
Pedeapsa complimentara - decizia nr. 86 din 4 martie 2002
Amanarea executarii pedepsei - decizia nr. 151 din 4 aprilie 2002
Intrerupere a executarii pedepsei - decizia nr. 210 din 16 mai 2002
Liberare conditionata - decizia nr. 380 din 17 aprilie 2002
Judecata. Achitarea sumei pretinse inaintea inregistrarii actiunii.

AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania