Justitie fara secrete
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
::  Home  ::  Forum  ::  Stiri juridice  :: 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Spete

Cele mai citite spete in ultima saptamana
Ultimele spete adaugate
Cele mai bune spete

Actiune in constatare. Interpretarea unei conventii.


AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Conditii de admisibilitate. Data publicarii: 2003-06-01
Tematica: Comercial
Nota: 0

Actiune in constatare. Interpretarea unei conventii.

Conditii de admisibilitate.

Prin sentinta nr.3449/1999, Tribunalul Bucuresti a respins actiunea S.C. ?F.E.? ? S.A. fata de parata D.G.F.P.C.F.S. Bucuresti, retinand ca aceasta, nefiind parte in contractul ce a format obiectul litigiului, nu are calitate procesuala pasiva.
Actiunea formulata impotriva celeilalte parate S.C.?T.B.? ? S.R.L. a fost respinsa ca inadmisibila, prima instanta apreciind ca in speta nu sunt intrunite conditiile prevazute de art.111 C.pr.civ.
S-a aratat ca in baza acestor dispozitii legale se poate solicita constatarea existentei sau inexistentei unui drept, iar nu calificarea, interpretarea clauzelor unui contract. Pentru clarificarea situatiei, petenta are la dispozitie actiunea in realizare, avand scopul ca, parata D.G.F.P.C.F.S. Bucuresti sa revina asupra masurii dispuse prin actul de control incheiat de organele Administratiei Financiare a sectorului 6, care au impus achitarea unei sume de bani cu titlu de T.V.A.
Impotriva sentintei a promovat apel reclamanta S.C.?F.E.? ? S.A., care a invederat ca solutia pronuntata este eronata, intrucat actiunea dedusa judecatii era admisibila, fiind vorba de cerere in constatare declaratorie. Instanta avea menirea sa interpreteze clauza indoielnica din contract, daca este vorba de asociere in participatiune sau conventie de inchiriere, fiind aplicabile dispozitiile art.978 C. civ., si art. 111 C.pr.civ.
S-a aratat, totodata, ca nu putea fi admisa exceptia inadmisibilitatii actiunii, atat timp cat aceasta exceptie a fost invocata de parata D.G.F.P.C.F.S. Bucuresti, fata de care s-a retinut lipsa calitatii procesuale pasive.
Analizand actele si lucrarile dosarului, se retine ca, in conformitate cu dispozitiile art.111 C.pr.civ., actiunea in constatare este aceea prin care se urmareste sa se obtina printr-o hotarare judecatoreasca constatarea existentei sau inexistentei unui drept.
Este consacrat faptul ca actiunea in constatare are un caracter subsidiar, ea putand fi folosita numai in cazul in care nu poate fi exercitata o actiune in realizarea dreptului.
In speta, in mod justificat, prima instanta a respins ca inadmisibila actiunea promovata, nefiind intrunite conditiile art.111 C.pr.civ., respectiv constatarea existentei sau inexistentei unui drept, reclamanta solicitand interpretarea naturii juridice a unei conventii.
Interesul declarat prin actiune, respectiv combaterea punctului de vedere al organelor administrative financiare, care au impus plata unei contributii cu titlu de T.V.A., urmare a aprecierii conventiei ca fiind o inchiriere de bunuri, pot fi obtinute prin promovarea unei actiuni in realizare, respectiv in anularea actului de control.
Corect s-a retinut ca petitia ce a format obiectul judecatii nu poate fi apreciata actiune declaratorie, prin care reclamantul cere constatarea existentei sau inexitentei unui drept, care, desi nu a fost incalcat, se gaseste intr-o situatie de incertitudine. Solutia este motivata de pozitia societatilor comerciale semnatare ale contractului nr.2/1994, care au calificat natura acestuia ca asociere in participatiune.
Nu se poate retine nici critica privind invocarea exceptiei inadmisibilitatii actiunii de catre parata D.G.F.P.C.F.S., in raport cu care s-a retinut lipsa calitatii procesuale pasive.
Din cuprinsul dispozitivului sentintei atacate nu rezulta ca respingerea actiunii ca inadmisibila a avut loc ca urmare a invocarii (respectiv admiterii) unei asemenea exceptii de vreuna din partile in litigiu.
De altfel, prin prima intampinare, atasata la dosar si cealalta parata a invocat o atare exceptie, nimic neimpiedicand instanta de judecata sa o insuseasca, in raport de analiza conditiilor prevazute de art.111 C.pr.civ.
Pentru considerentele aratate, in temeiul dispozitiilor art.296 C.pr.civ., apelul declarat a fost respins, ca nefondata.

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia comerciala, decizia nr.27/2000
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania

Alte spete

Contract de credit. Producatori agricoli.
Intrerupere a executarii pedepsei - decizia nr. 210 din 16 mai 2002
Violare de domiciliu - decizia nr. 85 din 29 ianuarie 2001
Invocarea exceptiei de necompetenta. - Decizie nr. 1098 din 14 decembrie 1995
Sechestru asigurator in materie comerciala - Decizie nr. 81 din 22 februarie 1994
Reorganizare judiciara si faliment. Efectele deschiderii procedurii.
Reorganizare judiciara si faliment. Refuz de plata justificat. Actiune in pretentii.
Societate comerciala pe actiuni. Dividende. Daune moratorii.
Taxa judiciara de timbru. Timbru judiciar. Venituri publice. Taxa de concesiune.
Apel - decizia nr. 3 din 12 ianuarie 2000
Competenta - decizia nr. 19 din 11 ianuarie 2000
Recurs - decizia nr. 34 din 19 ianuarie 2000
Furt de folosinta - decizia nr. 50 din 26 ianuarie 2000
Autorizare de functionare. - c
Daune-interese solicitate in apel.
Arbitraj. Termen. Caducitate. Conditii. Actiune in anulare a hotararii.
Prescriptia raspunderii penale - decizia nr. 130 din 12 februarie 2000
Violare de domiciliu - decizia nr. 156 din 30 august 2000
Talharie - decizia nr. 180 din 19 septembrie 2000

AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania