Justitie fara secrete
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
::  Home  ::  Forum  ::  Stiri juridice  :: 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Spete

Cele mai citite spete in ultima saptamana
Ultimele spete adaugate
Cele mai bune spete

Contract de vanzare-cumparare - Decizie nr. 8 din 13 ianuarie 2000


AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta; nulitatea absoluta a contractului. Data publicarii: 2003-06-01
Tematica: Comercial
Nota: 0

Contract de vanzare-cumparare

Incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta; nulitatea absoluta a contractului.In fapt, la data de 7 noiembrie 1995, apelanta, in calitate de vanzator si intimata in calitate de cumparator, au incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. 4 privind cantitatea de 10.000 tone grau, in valoare de 2.7 milioane lei.
Din continutul adresei nr. 48013/2 august 1996, emisa de Camera de Comert si Industrie a Romaniei - Oficiul Registrului Comertului Mun. Bucuresti, rezulta ca la data incheierii contractului, intimata parata reconventionala nu avea in obiectul de activitate comercializarea de bunuri agro-alimentare, extinderea obiectului de activitate in sensul comercializarii graului facandu-se ulterior, conform mentiunii nr. 7632/5 februarie 1996.
Conform dispozitiilor art. 34 din Decretul nr. 31/1954, "persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului, stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut." Orice act juridic care nu este facut in vederea realizarii acestui scop este nul.
De asemenea, dispozitiile art. 9 din Legea nr. 21/1924, prevad ca persoanele juridice de drept privat nu se pot folosi decat de drepturile ce le sunt necesare pentru realizarea scopului si destinatiunii lor. Ele nu pot contracta obligatiuni decat in vederea realizarii acestui scop si acestei destinatiuni.
Pe baza dispozitiilor legale mentionate, poate fi definit principiul specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice, ca acea regula de drept civil potrivit careia, prin acte juridice, persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi si obligatii civile care sunt in concordanta cu scopul ei.
Incheierea actului juridic civil cu incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta, este sanctionata cu nulitatea absoluta expresa, potrivit art. 34 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954.
In cauza, contractul de vanzare-cumparare nr. 4/7 noiembrie 1995 a fost incheiat cu depasirea capacitatii de folosinta, deoarece intimata nu avea in obiectul de activitate comercializarea de grau, iar extinderea obiectului de activitate s-a facut doar la data de 5 februarie 1996.
Avand in vedere considerentele expuse, in baza art. 296 Cod pr. civ., sentinta apelata a fost schimbata in parte, in sensul admiterii cererii reconventionale si in consecinta s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare.


Curtea de Apel Brasov.
Sectia comerciala si de contencios administrativ.
Decizie nr. 8 din 13 ianuarie 2000.
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania

Alte spete

Liberare conditionata - decizia nr. 1093 din 1 noiembrie 2000
Daune moratorii. Conditii de acordare.
Regim vamal aplicabil - Decizie nr. 228 din 21 mai 2002
Litigiu comercial - Decizie nr. 9 din 6 februarie 2001
Stabilirea si incadrarea unei persoane in categoria de handicapat - decizia nr. 70 din 5 iulie 1999
Act administrativ - decizia nr. 88 din 30 august 1999
Lipsa de aparare - decizia nr. 107 din 31 decembrie 1999
Uz de fals - decizia nr. 140 din 24 februarie 1999
Probe. Sarcina probei.
Recurs. Ordonanta de suspendare a executarii hotararii. Termen. Tardivitate.
Reorganizare judiciara si faliment. Actiune in anularea actelor frauduloase ale debitorului.
Bilet la ordin - Decizie nr. 418 din 25 iunie 2001
Lipsire de libertate in mod ilegal - decizia nr. 191 din 22 iunie 1999
Compunerea instantei - decizia nr. 214 din 31 decembrie 1999
Declansarea procedurii falimentului - Decizie nr. 12 din 17 ianuarie 2000
Actiune in contencios administrativ - Decizie nr. 20 din 4 aprilie 2000
Contract de asociere in participatiune - Decizie nr. 22 din 13 ianuarie 2000
Circumstante atenuante legale - decizia nr. 265 din 31 decembrie 1999
Fals in inscrisuri sub semnatura privata - decizia nr. 288 din 31 decembrie 1999

AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania