Justitie fara secrete
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
::  Home  ::  Forum  ::  Stiri juridice  :: 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Spete

Cele mai citite spete in ultima saptamana
Ultimele spete adaugate
Cele mai bune spete

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I-a penala, decizia penala nr.219 din 12 februarie 2004


AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
Dreptul la aparare. Dreptul la un proces echitabil. Lipsa audierii inculpatului in apel. Data publicarii: 2005-02-08
Tematica: Penal
Nota: 0

Deliberand asupra recursului declarat de inclulpatul MCI impotriva deciziei penale nr.83/A/20.01.2004 pronuntata in dosarul nr.6263/2003 al Tribunalului Bucuresti- Sectia I-a Penala, constata :
Prin sentinta penala nr.1430/3.10.2003 pronuntata de Judecatoria Sector 3 Bucuresti in dosarul nr.7333/2003 s-a dispus achitarea inculpatului MCI pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.204 alin.1 ? 209 al.1 lit.e,g,i Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal, prin schimbarea incadrarii juridice din art.208 al.1 ? 209 al.1 lit.e,g.i. cod penal cu aplic. art.37 lit.b Cod penal, in baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.c C.pr.pen.
Pentru a hotari astfel, s-a retinut ca din declaratiile inculpatului si ale martorului DM date in fata instantei nu rezulta cu certitudine ca inculpatul este cel care a savarsit fapta de sustragere a unei roti la data de 14.05.1999 din autoturismul partii vatamate BA. Au fost inlaturate declaratiile date de inculpat si martor in cursul urmaririi penale, cu motivarea ca prin declaratia sa martorul AS le-a inlaturat, in sensul ca DM a cumparat roata de la AS si nud e la inculpat. In concluzie se retine ca nu inculpatul este autorul furtului reclamat de partea vatamata BA.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 3, criticand hotararea instantei de fond pentru netemeinicie si nelegalitate, intrucat a dispus achitarea inculpatului pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, desi la dosar existau probe care atestau ca el este autorul faptei. Aceasta situatie de fapt rezulta din declaratia incupatului facuta la urmarirea penala, din procesul-verbl de conducere in teren, din declaratia martorului DM, de la urmarirea penala, din procesul-verbal si din procesul-verbal de recunoastere din grup a inculpatului.
Prin decizia penala nr.83/2004 Tribunalul a admis apelul declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti si a desfiintat sentinta apelata.
Rejudecand, conform art.208-209 ali.1 lit.a, g,i Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal a fost condamnat incupatul MCI la o pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.
A facut aplicarea art.71, 64 Cod penal.
A constatat ca prejudiciul a fost recuperat prin restituirea bunului.
A luat act ca inculpatul este arestat intr-o alta cauza.
A obligat inculpatul la 1.600.000 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care s-a avansat suma de 400.000 lei onorariu avocatului din oficiu.
Pentru a pronuna aceasta hotarare, instanta de apel a retinut ca in cauza exista probe certe care se coroboreaza intre ele, in sensul ca inculpatul a savarsit fapta pentru care est trimis in judecata (plangerea partii vatamate formulata de 14.05.1999, declaratia acesteia de la aceeasi data, declaratia martorului DM din 22.04.2003, procesul-verbal de reconstituire).
Se retine ca dovada a comiterii sustragerii procesul-verbal din 6.05.2003 de ridicare de la domiciliul martorului a rotii de rezerva apartinand partii vatamate.
De altfel, se mentioneaza in decizia de apel inculpatul prin declaratia data in fata procurorului la 13.05.2003 a recunoscut ca a sustras roata si a vandut-o martorului DM.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul, criticand-o in ceea ce priveste cazurile de casare prevazute de art.385/9 pct. 18 C.pr.pen., respectiv gresita condamnare a inculpatului pentru o fapta pe care nu a comis-o.
Din oficiu s-au pus in discutia partilor cazurile de casare prevazute de art.385/9 pct.17/1 C.pr.pen. cu referire la gresita retinere a starii de recidiva postexecutorie, acesta fiind in stare de recidiva post condamnatorie in raport de predeapsa aplicata prin sentinta penala nr.631/1997 si respectiv, incalcarea art.6 din CEDO cu referire la faptul ca instanta de apel a schimbat hotararea instantei de fond retinand vinovatia inculpatului fara a-l audia.
Analizand hotararea recurata, conform art.385/9 pct.17/1 si pct.18 C.pr.pen., Curta va admite recursul conform art.385/15 pct.2 lit.c C.pr.pen. pentru urmatoarele considerente :
Respectarea dreptului la aparare presupune nu numai prezenta inculpatului si a aparatorului sau in instanta, ci ascultara nemijlocita a inculpatului, posiblitatea de a propune probe in apararea sa.
Legea recunoaste dreptul la o aparare efectiva si eficienta, iar nu iluzorie.
Instanta de apel a hotarat asupra vinovatiei inculpatului fara a administra vreo proba, reanalizand materialul probator administrat de instanta de fond, in baza caruia aceasta din urma dispusese achitarea inculaptului, cu incalcarea principiului nemijlocirii.
Ultimul cuvant acordat incupatului nu este de natura a suplini neaudierea acestuia astfel cum a hotarat Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Constantinescu v.Romania (2000).
Potrivit art.289 C.pr.pen., judecata cauzei (atat in prima instanta, cat si in apel) se face in fata instantei constituite conform legii si se desfasoara in sedinta oral, nemijlocit si in contradictoriu. Incalcarea unora dintre aceste principii de desfasurare a judecatii constituie o atitudine discretionara a instanei si este de natura a aduce o vatamarea intereselor legitime ale partilor in proces.
Instanta de apel si-a insusit probele stranse de organul de urmarire penala incalcand principiul nemijlocirii. Daca legea cere oralitate, nemijlocire si contradictorialitate la judecata, nu poate fi mentinuta hotararea data in altfel de conditii, fiind lovita de nulitate.
Desi instantei de apel i se recunoaste dreptul de a da o noua apreciere probelor administrate trebuie avut in vedere in acelasi timp ca regulile care guverneaza judecata in apel sunt nemijlocirea, oralitatea, contradictorialitatea.
Modalitatea de aplicare a articolului 6 CEDO, in cazul apelului, tine de caracteristicile procedurii si de rolul care revine jurisdictiei de apel in sistemul de drept intern.
Absenta audierii inculpatului nu se poate justifica nici prin particularitatile proceduale, nici prin competenat jurisdictiei in apel, nici prin modul in care interesele inculaptului au fost aparate si nici prin natura chestiunilor asupra carora instanta trebuia sa se pronunte.
Este adevarat ca in fata unei instante de apel cu puteri jurisdictionale depline articolul 6 nu garanteaza in mod necesar dreptul la o audiere publica si nici de cel de a asista personal la dezbateri, daca o astfel de sedinta a avut deja loc (Fejde v.Suedia, 1991). Curtea Europeana a Drepturilor Omului a declarat ca, daca o instanta de apel este chemat asa examineze un caz atat pe fond, cat si in drept, precum si ansamblul problemelor privind vinovatia sau nevinovatia, aceasta nu poate, din motive legale de regula procesului echitabil, sa decida fara a aprecia in mod direct marturiile prezentate personal de inculaptul care sustine ca nu a comis infractiunea de care este acuzat (Ekbatani v.Suedia 1998).
Conform dispozitiilor legale, procedura in fata instantei de apel urmeaza aceleasi reguli ca si cea in fata instantei de fond, Tribunalul avand competenta de a se pronunta atat in ceea ce priveste chestiunile de fapt, cat si cele de drept. Instanta de apel putea fie sa confirme achitara inculpatului, fie sa il condamne dupa administrarea de probe conform principiului nemijlocirii.
Infirmand solutia primei instante de achitare, Tribunalul l-a condamnat pe inculpat fara sa il audieze.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o violare a articolului (Constantinescu v.Romania) subilind ca, desi dreptul acuzatului de a avea ultimul cuvant prezinta importanta, acesta nu poate fi confundat cu dreptul de a fi audiat de o instanta in timpul dezbaterilor. Dreptul la un proces echitabil este incalcat atunci cand instanta se pronunta asupra temeiniciei acuzatiei in materie penala, considerandu-l pe inculpat vinovat, fara ca acesta sa fi avut posiblitatea sa fie audiat, cu atat mai mult cu cat Tribunalul a fost prima instanta care l-a condamnat.
Apeciind ca dreptul la aparare a fost incalcat, Curtea va trimite cauza la Tribunal spre a fi administrate probe (audierea inculpatului, a partii vatamate si martorului) conform art.62-67 Cod procedura penala.

AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
 
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania

Alte spete

Decizia nr. 692 din 8 iulie 2003
Decizia nr. 107 din 9 martie 2004
Curtea de Apel Bucuresti ? Sectia a VI-a comerciala, decizia comerciala nr.844 din 21.05.2003
Curtea Suprema de Justitie ? Sectiile Unite, decizia nr.1 din 18 februarie 2002
Curtea Suprema de Justitie ?sectia comerciala, decizia nr.4486 din 26.05.2002
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios-administrativ, decizia nr.2793 din 1 octombrie 2002
Completul de 9 judecatori, decizia nr.84 din 23 septembrie 2002
Sectia penala, decizia nr.2069 din 18 aprilei 2002
Sectia comerciala, decizia nr.2386 din 2 aprilie 2002
Sectia contencios-administrativ, decizia nr.2586 dn 28 septembrie 2002
Tribunalul Bucuresti, Sectia a III-a civila, sentinta nr.161 din 13 februarie 2001
Curtea de Apel Bucuresti, sectia a IV-a civila, decizia nr.436 din 16 februarie 2001
Sectia civila, decizia nr.3780 din 30 octombrie 2002
Sectia comerciala, decizia nr.881 din 12 februarie 2002
Dec.nr.123 din 16 martie 2004, publicata in M.Of. nr.342 din 20 aprilie 2004.
Sectia penala, decizia nr.2027 din 18 aprilie 2003
Sectia penala, decizia nr.2767 din 10 iunie 2003
Sectia comerciala, decizia nr.415 din 29 ianuarie 2003
Sectia de contencios-administrativ , decizia nr.401 din 4 februarie 2003

AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania
AVOCATURA.COM - principalul forum juridic din Romania